Ænder og gæs overalt

I onsdags var jeg inviteret på vandfuglejagt af en kammerat ved Lundberg tæt ved Randers. Konsortiet råder over mere end 100 tdr. vådområder ned imod Gudenåen, og trods manglende vand i hele åsystemet, og dermed mindre vandspejl end de foregående år, blev det en mindeværdig aften.

Onsdag var der godt gang i blæsten i det Østjydske, så det var med store forventninger, jeg kørte nordpå til jagten på ænder og gæs. Sidste jagt i konsordiet havde givet godt med ænder, så der var god spænding under parolen til dagens jagt. Skytterne blev posteret rundt om et større vådområde og med en tydelig parole – kun skud over 45 grader og god selvjustits angående skudafgivelse.

Min kammerat Karsten og jeg fik tildelt en plads på den nordlige side af jagtområdet, og vi gik spændte ud på post med hans godt dresserede Labrador.

Karsten, Tinker og jeg på vej på jagt

Allerede da vi gik ned til området, lettede der en stor flok på næsten 100 gæs fra vandet, og flere hundrede ænder fulgte med – sikke et syn! Vi satte os på vores post, og efter 15 min kom der 3 gæs og kastede sig ned på vandet, uden at nogle skytter kunne komme til skud. De endte med at lande kun 25 meter fra os – men skud kunne der ikke blive tale om med baggrund i parolen. Gæssene svømmede rundt og strakte hals, men det lykkedes at holde dem på vandet – hvilket skulle vise sig at være vores held.

Vores post skulle vise sig at være en magnet på ænderne, og vi havde, hvis vi havde været afsted selv, haft masser af perfekte skudchancer som vi dog måtte afstå fra at bruge af sikkerhedsmæssige årsager. Ænderne kom lavt over vandspejlet og lagde an til landing lige ud foran vores post. Men så kan man nyde selvskabet, godt hundearbejde og for min del desværre også skyde nogle huller i luften på de hurtige ænder, som valgte at flyve hen over vores post.

Tinker på plads og klar…

Karsten havde aldrig skudt gås før, så pulsen var høj, da der trak en flok gæs ind i lav højde over vandet. Jeg fik uden for meget bevægelse skiftet patronerne i løbet, men ellers sad vi som statuer og håbede på at flokken ikke ville slå af. Tusmørket kom os til undsætning, og flokken af gæs kom imod os, og jeg kunne kalde skuddet, da flokken var inde på små 20 meter –  Karsten leverede et flot skud, og en kæmpe ældre gås faldt ned fra flokken. Med et kæmpe glædesudbryd fra os begge over at det lykkedes for Karsten, kunne jeg få sekunder efter ligeledes levere en gås.

Karstens røde Lab leverede begge gæs i fornem stil, og Karsten tog desuden derefter en and i det vigende lys.
Sikke en aften! Vi havde set over 1000 vandfugle over skytterne – hvor flertallet dog var et stykke over de maksimale 25 og 30m afstand.

Størrelsen på en gås bliver ved med at imponere mig.

Turen gik tilbage til paraden – der blev i alt skudt 6 gæs og 10 ænder. Efterfølgende stod den på hygge i jagtstuen, som bl.a. rummer en hovedmonteret ulige 18ender. Jeg måtte tage mig selv i – drømmende at glide ind og ud af samtalen, når jeg kom til at kigge på den imponerende hjort – et imponerende dyr. Håber en hjort i den kaliber, på et tidspunkt, kommer forbi min riffel.

Afsluttende parade

Der mangler 3 gæs på paraden…

Debreefing og hygge i den imponerende jagtstue

Drømmehjort 🙂

Turen gik hjem til Aarhus igen, og i går plukkede børnene og jeg gåsen, hvilket er fast tradition herhjemme.

Knæk og bræk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.